Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове


Мингова, Анелия (2016) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове IUS ROMANUM, № 1, 2016, с. 225-237, ISSN 2367-7007.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16496
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/