Велкова-Гайдаржиева, Антония. „Демократически преглед“ (1902–1928) и културата на погребалните полета. // Демократически преглед, 1999, бр. 41/42,(с. 406-416). ISSN 1310-2311.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (1999) Велкова-Гайдаржиева, Антония. „Демократически преглед“ (1902–1928) и културата на погребалните полета. // Демократически преглед, 1999, бр. 41/42,(с. 406-416). ISSN 1310-2311. Демократически преглед, 1999, бр. 41/42,(с. 406-416). ISSN 1310-2311.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16494
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. „Демократически преглед“ (1902–1928) и културата на погребалните полета. // Демократически преглед, 1999, бр. 41/42,(с. 406-416). ISSN 1310-2311. Цитирано в: Димитрова, Нина. Часът на българската интелигенция. Българската интелигенция в междувоенния периодичен печат. - София:Парадигма, 2010. Цитирано на (с. 68). ISBN 978-954-326-112-3; COBISS.BG-ID 1231885284

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/