Образователни аспекти на технологията „Портфолио” в музикално-педагогическото обучение на студенти - бъдещи начални учители,


Марчева, Пенка (2012) Образователни аспекти на технологията „Портфолио” в музикално-педагогическото обучение на студенти - бъдещи начални учители, Списание „е Образование”, ISSN1312-2886, 49/2012, с. 12-38.


 В студията е разгледана същността на технологията портфолио и възможностите за нейното използване в музикално-практическото обучение на бъдещите начални учители.
  Студия
 портфолио, музикално-практическо обучение, бъдещи начални учители
 Издадено
  16493
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/