Велкова-Гайдаржиева, Антония. Образът на твореца Димитър Талев непосредствено след смъртта. Първи реакции. // Книга за Талев. - С., 1998, (с. 284-296). ISBN 954-9502-34-1.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (1998) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Образът на твореца Димитър Талев непосредствено след смъртта. Първи реакции. // Книга за Талев. - С., 1998, (с. 284-296). ISBN 954-9502-34-1. Книга за Талев. - С., 1998, (с. 284-296). ISBN 954-9502-34-1.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16491
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Образът на твореца Димитър Талев непосредствено след смъртта. Първи реакции. // Книга за Талев. - С., 1998, (с. 284-296). ISBN 954-9502-34-1. Цитирано в: Бърдарска, Росица. „Аз твърдя, че библиотеката е безпределна...“ //: КИЛ- Варна, 1999, бр. 16, цитиране на ( с. 3). ISSN 1310-120X.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/