Детето и технологиите Lego Dacta


Гайдова, Радка (2001) Детето и технологиите Lego Dacta НК, Детето на ХХІ век, ИО на МОН-В.Търново, РС на ОМЕП-В.Търново, 2001


 Разработката представя технологиите Lego като своеобразна специализирана информационна система с обучаваща цел – Lego Dacta и извежда характерните особености на нейното приложение в детската градина.
  Доклад
 конструиране,обучение,игра,Lego
 Издадено
  1649
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/