Велкова-Гайдаржиева, Антония. Проблемът за личността и другите у Яворов и Вазов. // Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 1996, (с. 137-153). ISBN 954-07-0966-0.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (1996) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Проблемът за личността и другите у Яворов и Вазов. // Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 1996, (с. 137-153). ISBN 954-07-0966-0. Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 1996, (с. 137-153). ISBN 954-07-0966-0.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16489
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Проблемът за личността и другите у Яворов и Вазов. // Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 1996, (с. 137-153). ISBN 954-07-0966-0. Цитирано в: Михайлов, Димитър. Иван Вазов. История. Поетика. Диалози. - В. Търново: Дар-РХ, 2016, цитиране на (с. 289). ISBN 978-954-9489-50-7.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/