Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание „Хиперион“ и Иван Радославов. // Пир - Велико Търново, 1996, бр. 2, (с. 111-115). ISSN 1310-3490.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (1996) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание „Хиперион“ и Иван Радославов. // Пир - Велико Търново, 1996, бр. 2, (с. 111-115). ISSN 1310-3490. Пир - Велико Търново, 1996, бр. 2, (с. 111-115). ISSN 1310-3490.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16488
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание „Хиперион“ и Иван Радославов. // Пир - Велико Търново, 1996, бр. 2, (с. 111-115). ISSN 1310-3490. Цитирано в: Димитрова, Нина. Часът на българската интелигенция. Българската интелигенция в междувоенния периодичен печат. - София: Парадигма, 2010, цитиране на (с. 178). ISBN 978-954-326-112-3.

2. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание „Хиперион“ и Иван Радославов. // Пир - Велико Търново, 1996, бр. 2, (с. 111-115). ISSN 1310-3490. Цитирано в: Димитрова, Нина. Часът на българската интелигенция. Българската интелигенция в междувоенния периодичен печат. - София: Парадигма, 2010, цитиране на (с. 179). ISBN 978-954-326-112-3.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/