Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание „Хиперион“ и литературноисторическото развитие. // Език и литература, 1994, бр. 6, (с. 116-127). ISSN 0324-1270.; Също в: Пир, 1994, бр.1, (с. 68-71). ISSN 1310-3490.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (1994) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание „Хиперион“ и литературноисторическото развитие. // Език и литература, 1994, бр. 6, (с. 116-127). ISSN 0324-1270.; Също в: Пир, 1994, бр.1, (с. 68-71). ISSN 1310-3490. Език и литература, 1994, бр. 6, (с. 116-127). ISSN 0324-1270.; Също в: Пир, 1994, бр.1, (с. 68-71). ISSN 1310-3490.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16487
 Антония Велкова-Гайдаржиева

2. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание „Хиперион“ и литературноисторическото развитие. // Език и литература, 1994, бр. 6, (с. 116-127). ISSN 0324-1270.; Също в: Пир, 1994, бр.1, (с. 68-71). ISSN 1310-3490. Цитирано в:Димитрова, Нина. Часът на българската интелигенция. Българската интелигенция в междувоенния периодически печат. - София: Парадигма, 2010, цитирано на (с. 47). ISBN 978-954-326-112-3.

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Списание „Хиперион“ и литературноисторическото развитие. // Език и литература, 1994, бр. 6, (с. 116-127). ISSN 0324-1270.; Също в: Пир, 1994, бр.1, (с. 68-71). ISSN 1310-3490. Цитирано в: Балевска, Цеца. Митът за символизма в списание „Хиперион“. // Проглас. Филологическо списание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1997, бр. 3-4,цитирано на (с. 155). ISSN 0861 - 7902.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/