Велкова-Гайдаржиева, Антония. Проблемът историография – митотворчество у Паисий Хилендарски и неговата оценка в критическото наследство на Боян Пенев (в съавт. с Д. Ефендулов). // Български език и литература, 1996, бр. 4-5, (с. 59-66). ISSN 0323 - 9519.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (1996) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Проблемът историография – митотворчество у Паисий Хилендарски и неговата оценка в критическото наследство на Боян Пенев (в съавт. с Д. Ефендулов). // Български език и литература, 1996, бр. 4-5, (с. 59-66). ISSN 0323 - 9519. Български език и литература, 1996, бр. 4-5, (с. 59-66). ISSN 0323 - 9519.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16485
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Проблемът историография – митотворчество у Паисий Хилендарски и неговата оценка в критическото наследство на Боян Пенев (в съавт. с Д. Ефендулов). // Български език и литература, 1996, бр. 4-5, (с. 59-66). ISSN 0323 - 9519. Цитирано в: Георгиева-Тенева, Огняна. История славянобългарска от Паисий Хилендарски. Методически модел. - Варна, 2003, цитирано на (с. 61). ISBN 954-579-313-9.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/