Практикум по труд и техника-Іч.


Гайдова, Радка (1993) Практикум по труд и техника-Іч. Унив.изд."Св. св. Кирил и Методий", 1993


 Насоки за практически упражнения на студентите от специалностите ПНУП, НУПче, ПУПче. по Основи на техниката и технологиите.
  Учебник / Учебно помагало
 упражнения,практика
 Издадено
  1648
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/