За Една Светла Диря в Образователното Дело (80 Години от Рождението на Никола Попниколов)


Георгиев, Георги (2012) За Една Светла Диря в Образователното Дело (80 Години от Рождението на Никола Попниколов) Учителско дело, София, година CXVII, номер 36 (362 516), 19.11.2012 година, стр. 7.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16474
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/