On an Application of the Regular Fractional Coulomb Wave Function


Георгиев, Георги (2012) On an Application of the Regular Fractional Coulomb Wave Function J. Appl. Electromagn., Vol. 14, No. 2, Dec. 2012, pp. 56-76.


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  16473
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/