Щрихи от Живота и Дейността на Никола Георгиев Попниколов – Директора на Училището в Поликрайще


Георгиев, Георги (2012) Щрихи от Живота и Дейността на Никола Георгиев Попниколов – Директора на Училището в Поликрайще Издател, Велико Търново, година XIV, брой 3-4, 2012, стр. 49-55.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16471
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/