Педагогически основи на конструктивната игра.


Гайдова, Радка (2003) Педагогически основи на конструктивната игра. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2003


 Разработката обобщава психолого-педагогическата структура на конструктивната игра.
  Статия
 конструиране,обучение, опит,конструктивна игра
 Издадено
  1647
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/