Свещеник Георги Маринов Полуганов – Основателят на Училището и Първият Учител в Поликрайще


Георгиев, Георги (2013) Свещеник Георги Маринов Полуганов – Основателят на Училището и Първият Учител в Поликрайще Педагогика, издателство „Азбуки”, София, Година LXXXV, Книжка 4, 2013, Volume 85, Number 4, 2013, стр. 555-568.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16469
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/