“Okkasionalismen und Fremdsprachenerwerb”


Щерева, Калина (2006) “Okkasionalismen und Fremdsprachenerwerb” Сборник с доклади от научната конференция към катедра Чуждоезиково обучение. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново


 Статията разглежда рецепцията и интерпретацията на оказионализми в рамките на чуждоезиковото обучение.
  Доклад
 оказионализми, чуждоезиково обучение, интерпретация, (не-)прозрачност на мотивацията
 Издадено
  16460
 Калина Щерева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/