Социално-битови дейности в детската градина.


Гайдова, Радка (2005) Социално-битови дейности в детската градина. ВТУ, Сп. Педагогически алманах, 2005


 Представя се нова система на битовата дейност в детската градина, разработена по изискванията на ДОИ от 2000/2003г.
  Статия
 бит, битова дейност, техника
 Издадено
  1646
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/