„Екстралингвистични и интралингвистични фактори при лексикализацията на оказионалните звукоподражания”


Щерева, Калина (2006) „Екстралингвистични и интралингвистични фактори при лексикализацията на оказионалните звукоподражания” Филологический сборник I Тверь – Велико Търново. Издател Алексей Ушаков


 Статията разглежда ролята на интралингвистичните и екстралингвистични фактори в процеса на лексикализация на оказионалните звукоподражания.
  Статия
 узуалност, оказионалност, оказионални звукоподражания, лексикализация
 Издадено
  16459
 Калина Щерева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/