„Ролята на оказионалните звукоподражания в немскоезичната конкретна поезия”


Щерева, Калина (2006) „Ролята на оказионалните звукоподражания в немскоезичната конкретна поезия” Отвъд думите: превръщенията на смисъла, Издателство ИМН – Пловдив


 Докладът разглежда естетическата и идеологическа функция на оказионалните звукоподражания в немскоезичната конкретна поезия от началото на 20. век.
  Доклад
 оказионалност, звукоподражания, конкретна поезия, акустично стихотворение
 
  16458
 Калина Щерева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/