Universale und lokale Kulturphänomene im Gedicht „Nach dem Ende der Welt“ von Bogdana Karadocheva und ihr Transfer ins Deutsche


Щерева, Калина (2009) Universale und lokale Kulturphänomene im Gedicht „Nach dem Ende der Welt“ von Bogdana Karadocheva und ihr Transfer ins Deutsche Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Hrsg. von Nikolina Burneva, Ana Dimova, Ludmila Ivanova und Reneta Stamenova-Kileva. Dresden: Thelem


 Докладът разглежда универсалните и локални културни феномени в стихотворението "На края на света" на Богдана Карадочева в светлината на тяхната (не-)преводимост на немски език.
  Доклад
 превод, култура, реалии, непреводимост
 Издадено
  16456
 Калина Щерева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/