„Die Tübinger Hymnen von Friedrich Hölderlin: lettristisch-kryptische Ansätze.”


Щерева, Калина (2011) „Die Tübinger Hymnen von Friedrich Hölderlin: lettristisch-kryptische Ansätze.” Deutsche Romantik. Leitbilder und –projekte. Sammelband der Goethe-Gesellschaft in Bulgarien, Veliko Tarnovo


 Статията разглежда взаимовръзките между звук и смисъл в ранните химни на Хьолдерлин. Основната теза е, че авторът се стреми към синергия на форма и съдържание, като внушава определени идеи от една страна чрез семантизиране на азбучните знаци, а от друга страна - чрез тяхната повторяемост (алитерация, асонанс).
  Статия
 Хьолдерлин, летризъм, кодиране, дискурсивност, звук, смисъл
 Издадено
  16455
 Калина Щерева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/