"За условния характер на фонетичната иконичност”


Щерева, Калина (2007) "За условния характер на фонетичната иконичност” Филологически сборник II Велико Търново – Твер. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново


 Статията представя условния характер на фонетичната иконичност с помощта на редица примери от различни езици, като маркира границите на разпознаваемост на звукоподражанията като конвенционални знаци.
  Статия
 фонетична иконичност, звукоподражание, арбитрарност, формална вариативност, конвенционализация
 Издадено
  16454
 Калина Щерева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/