Предговор.


Налбантова, Елена (1999) Предговор. Св. Bасилев. Съвременната поезия на бесарабските българи. Ямбол, 1999


 Представяне на първия теоретичен и исторически очерк върху съвременната поезия на бесарабските българи.
  Статия
 теми, автори


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16453
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/