„Парадоксът на иконичния знак или проблемът за хронологичния приоритет при звукоподражанията”


Щерева, Калина (2009) „Парадоксът на иконичния знак или проблемът за хронологичния приоритет при звукоподражанията” Електронно списание „Литернет”


 Статията проследява особеностите на звукоподражателната лексика от гледна точка на семиотичната концепция за иконичност на Чарлс Пърс. Разглежда се реверсивността на интерпретационната линия в зависимост от хронологията на възприятието.
  Статия
 иконичност, иконичен знак, звукоподражание, интерпретация, възприятие
 Издадено
  16452
 Калина Щерева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/