Подход за ориентиране на формите за педагогическо взеимодействие в обучението по конструиране в предучилищна възраст.


Гайдова, Радка (2006) Подход за ориентиране на формите за педагогическо взеимодействие в обучението по конструиране в предучилищна възраст. Унив.изд. "Св.св.Кирил и Методий", 2006


 Представя ново виждане за класификацията на формите в детската градина.
  Студия
 обучение,форми, класификация
 Издадено
  1645
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/