Нови стратегии за приложение на дидактическите структури в обучението по констриране.


Гайдова, Радка (2002) Нови стратегии за приложение на дидактическите структури в обучението по констриране. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2002


 Засяга се проблема за обновлението на обучаващата технология по конструиране в предучилищна възраст.
  Статия
 компоненти, структура
 Издадено
  1644
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/