Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове.


Мингова, Анелия (2015) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове. НОРМА - Правното списание, № 8, 2015, с. 38-54, ISSN 1314 - 5118.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16437
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/