Спиране на гражданското производство поради обусловеност от административно дело за оспорване на приложим подзаконов нормативен акт


Мингова, Анелия (2014) Спиране на гражданското производство поради обусловеност от административно дело за оспорване на приложим подзаконов нормативен акт Норма-Правното списание, № 4, 2014,ISSN 1314 - 5118.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16436
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/