Доказване на правния интерес при отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права.


Мингова, Анелия (2014) Доказване на правния интерес при отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права. Норма - Правнато списание, № 2, 2014, ISSN 1314 - 5118.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16435
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/