Защо не подлежат на обжалване определенията на Върховния касационен съд по чл. 288 ГПК


Мингова, Анелия (2013) Защо не подлежат на обжалване определенията на Върховния касационен съд по чл. 288 ГПК Норма-Правното списание, № 5, 2013, ISSN 1314 - 5118.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16431
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/