Традиции и новости в диагностицирането на обучението по конструиране.


Гайдова, Радка (2001) Традиции и новости в диагностицирането на обучението по конструиране. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2001


 Разкриват се детерминантите обединяващи традициите и новите практики в диагностицирането по конструиране.
  Статия
 диагностициране,практика,традиции,новости
 Издадено
  1643
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/