Аспекти на съвременната практика на диагностицирането в предучилищна възраст.


Гайдова, Радка (2000) Аспекти на съвременната практика на диагностицирането в предучилищна възраст. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2000


 Проучват се явяленията,протичащи при осъществяване на диагностичен процес.
  Статия
 диагностициране,развитие,деца
 Издадено
  1642
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/