За правните последици на договор, сключен от мним представител и на договор, сключен при увреждане на представлявания (чл. 40 и чл. 42 ЗЗД)


Таков, Кристиан (0) За правните последици на договор, сключен от мним представител и на договор, сключен при увреждане на представлявания (чл. 40 и чл. 42 ЗЗД) София, под печат в Сборник в памет на проф. Лиляна Ненова, СУ, стр. ХХХ – ХХХ, ISBN ХХХ.


 
  Статия
 
 Под печат
  16417
 Кристиан Таков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/