Необходимо съдържание на пълномощното за разпоредителни действия


Таков, Кристиан (2016) Необходимо съдържание на пълномощното за разпоредителни действия София, в сп. Юридически свят 1/2016 (стр. 66-73), ISSN 13113488


 
  Статия
 
 Издадено
  16416
 Кристиан Таков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/