Обзор на деликтното право в Република България за 2012 г.


Таков, Кристиан (2012) Обзор на деликтното право в Република България за 2012 г. В Yearbook Tort and Insurance Law, European Tort Law 2012 (заглавие на английски език: “Bulgaria”), pp. NNN, ISBN NNN


 
  Статия
 
 Издадено
  16412
 Кристиан Таков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/