„Развитието на социалните услуги в област Велико Търново – от проучването на потребностите до стратегическото планиране“


Стефанов, Цанко (2017) „Развитието на социалните услуги в област Велико Търново – от проучването на потребностите до стратегическото планиране“ Сборник с доклади „Дни на науката 2016“, Съюза на учените в България - клон Велико Търново, стр. 166 - 175Издателство "Фабер", 2017, ISSN 1314-2283


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16405
 Цанко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/