„Областната стратегия за развитие – ключ за успех на териториалната единица“


Стефанов, Цанко (2017) „Областната стратегия за развитие – ключ за успех на териториалната единица“ сп. "Индустриален мениджмънт", бр. 1, 2017, Изд. на ТУ-София, стр. 88 - 96, ISSN 1312-3793


 
  Статия
 стратегия, план, актуализация, междинна оценка, последваща оценка


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16404
 Цанко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/