„Организиране на растежа и иновациите“


Стефанов, Цанко (2015) „Организиране на растежа и иновациите“ В: „Модерната фирма“ - Методология на научните изследвания: Учебни разработки, 2015/2, 37 – 38 стр., ISSN 1312-5079 DP 01/2015


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16403
 Цанко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/