„Нашите градинарски дружества“


Стефанов, Цанко (2015) „Нашите градинарски дружества“ В: Гешов (1899) „Думи и дела“ - Методология на научните изследвания: Учебни разработки, 2015/2, 12 – 13 стр., ISSN 1312-5079 DP 01/2015


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16402
 Цанко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/