М. МОЙНОВА. Детската рисунка като феномен на културата. В. Търново: Екслибрис студио, 2016, 239 с. ISBN 978-619-90391-4-4; COBISS.BG-ID 1285744100


Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА. Детската рисунка като феномен на културата. В. Търново: Екслибрис студио, 2016, 239 с. ISBN 978-619-90391-4-4; COBISS.BG-ID 1285744100 ISBN 978-619-90391-4-4; COBISS.BG-ID 1285744100


 Монографията разглежда детската рисунка като феномен на човешката култура. Като такъв детската творба отразява всички характеристики на материалната и духовната култура. От тази гледна точка, тя се превръща във важен източник на информация, въплътил всички културни прояви прояви – архитектура, изобразителни изкуства, религиозни убеждения, мода, писменост, език и т.н. Като се изхожда от разбирането за същността на понятието „култура“ в съвременните културологични теории, се разглежда взаимовръзката с изобразителното изкуство, като проява на материалния му аспект. Проследява се как се трансформира тълкуването за културата през отделните епохи и как това оказва влияние върху развитието на изобразителното изкуство като нейно отражение.
  Монография
 изобразително изкуство, детска рисунка, култура, обучение по изобразително изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  16398
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/