М. МОЙНОВА, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за пети клас. София: Просвета плюс, 2017, 104 с. ISBN 978-619-222-049-5; COBISS.BG-ID 1280535780


Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА, В. Гунева. Учебник по изобразително изкуство за пети клас. София: Просвета плюс, 2017, 104 с. ISBN 978-619-222-049-5; COBISS.BG-ID 1280535780 София ISBN 978-619-222-049-5; COBISS.BG-ID 1280535780


 Този учебник е създаден на основа на последната учебна програма по учебната дисциплина Изобразително изкуство на МОН. Концепцията се различава от тази на учебниците от предходния цикъл. Отново са включени различни рубрики, които стимулират и мотивират учениците. Освен тях за улеснение на учителя на страниците на всеки урок има въпроси, които аргументират текста, стимулират учениците да мислят, да правят сравнения и аналогии и търсят причинно-следствени връзки. Така се развива мисленето на учениците, а същевременно с това се формира и компетентността им в сферата на визуалните изкуства.
  Учебник / Учебно помагало
 изобразително изкуство, 5 клас, уроци


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  16391
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/