ГЪРМИДОЛОВА М. Формирането на личността на човека на културата в обучението по изобразително изкуство. В. Търново, 10.05.2013 г. Сб. от юбилейна международна научна конференця "50 години Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" 1963 - 2013, 10.05.2013 г. Ред. колегия: проф. Розалия Кузманова, доц. Рени Христова, доц. Галя Бонева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 186 - 192, ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860


Гърмидолова, Мариана (2015) ГЪРМИДОЛОВА М. Формирането на личността на човека на културата в обучението по изобразително изкуство. В. Търново, 10.05.2013 г. Сб. от юбилейна международна научна конференця "50 години Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" 1963 - 2013, 10.05.2013 г. Ред. колегия: проф. Розалия Кузманова, доц. Рени Христова, доц. Галя Бонева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 186 - 192, ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860 В. Търново ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860


 Разглежда се проблема на формирането на личността на човека на културата в процеса на обучение по изобразително изкуство. След кратък преглед на някои теоретични възгледи се разглежда информационната същност на изобразителното изкуство, необходимостта да се използва изкуството като източник на информация за културата на дадена страна или епоха.
  Статия
 
 Издадено
  16390
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/