GARMIDOLOVA M. „Riddles and Creativity” , 15th International Conference “ Educational Reform in the 21st Century” in Balkan Countries,


Гърмидолова, Мариана (2012) GARMIDOLOVA M. „Riddles and Creativity” , 15th International Conference “ Educational Reform in the 21st Century” in Balkan Countries, Букурещ


 В статията се разглежда ролята на гатанките за творческото развитие, мисленето и въображението. Метафората присъства както в речта, така и в изображението, тъй като и двете дейности се ръководят от мисленето и липсата на сетивен и когнитивен опит. Това е един икономичен начин да се отрази реалността в семантичната памет на индивида. Изследването е проведено с ученици от началното училище на ОУ „Бачо Киро“, гр. В. Търново.
  Статия
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  16388
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/