МОЙНОВА М. Изобразителното изкуство като информационен източник. – В сб.: Съвременни предизвикателства пред учителската професия,


Гърмидолова, Мариана (2012) МОЙНОВА М. Изобразителното изкуство като информационен източник. – В сб.: Съвременни предизвикателства пред учителската професия, София


 Учебната дисциплина Изобразително изкуство се разглежда като един от възможните източници на информация за спецификата на културата на дадена страна. Обръща се внимание на основните информационни ресурси на художествената култура, които могат да бъдат използвани в образователния процес. Необходими са нови стратегии, които са съобразени със специфичните особености на новото поколение ученици. Очертани са някои основни негови характеристики. Препоръчват се някои успешни методи и подходи на работа в обучението по изобазително изкуство.
  Статия
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  16387
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/