Нов труд, предназначен за българи, изучаващи словашки език: Даниела Константинова. Падежите в словашкия език (с оглед на преподаването им на българи), Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, 170 с.


Иванова, Ценка (2016) Нов труд, предназначен за българи, изучаващи словашки език: Даниела Константинова. Падежите в словашкия език (с оглед на преподаването им на българи), Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, 170 с. Проглас, кн. 2, 2016


 
  Рецензия
 
 Издадено
  16371
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/