Славистични срещи 2010: Велико Търново – Ниш


Иванова, Ценка (2010) Славистични срещи 2010: Велико Търново – Ниш Проглас, кн. 1/2010, ISSN 0861 - 7902; 258-259.


 Отзив за деветата по ред среща на студенти и преподаватели от университетите във Велико Търново (Филологически факултет) и Ниш, Сърбия (Философски факултет), за образователната и културната програма на студентите; за поредната научна конференция, на тема "Селото и градът в културата на българи и сърби".
  Отзив
 Великотърновски университет, университет в Ниш, девета по ред среща, студенти, прпеодаватели, образователна и културна програма, тематична конференция, селото и градът


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16363
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/