XXX Международен летен семинар по български език и култура във ВТУ. (съавторство със Светлозар Влайков)


Иванова, Ценка (2007) XXX Международен летен семинар по български език и култура във ВТУ. (съавторство със Светлозар Влайков) Проглас, кн. 2, 2007, стр. 195-198


 
  Отзив
 
 Издадено
  16359
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/