Двадесет и девети международен летен семинар по български език и култура във ВТУ (съавтори Ценка Иванова и Светлозар Влайков)


Иванова, Ценка (2006) Двадесет и девети международен летен семинар по български език и култура във ВТУ (съавтори Ценка Иванова и Светлозар Влайков) Проглас, кн. 2, 2006, ISSN 0861 - 7902; 179-181


 Хроника за 29. международен летен семинар по български език и култура във ВТУ, с над 110 участници от 38 страни, за организацията на учебната, културнообразователната и научната програма; за кръглата маса "Статус на задграничната университетска българистика", за идеята да се създаде Национален методически и консултативен център по чуждестранна българистика със специфичен предмет на дейност - преподаването на български език и култура в чужбина.
  Отзив
 международен летен семинар, български език и култура, Великотърновски университет, статус на чуждестранната българистика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16358
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/