Юбилейна научна сесия във Философския факултет на Университета в гр. Ниш


Иванова, Ценка (1996) Юбилейна научна сесия във Философския факултет на Университета в гр. Ниш Проглас, 1996, N4; ISSN 0861 - 7902; стр. 121-122


 Хрониката отразява научната сесия "Литературното творчество на Стеван Сремац - нов прочит", състояла се от 15 до 17 ноември 1996 г. във Философския факултет на Университета в гр. Ниш. Срещат се над 40 изследователи от 10 университета с осмисляне на известните и с нови ракурси към творчеството на известния и все още актуален сръбски писател.
  Отзив
 Стеван Сремац, нов прочит, език, литература, Философски факултет, Ниш


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16343
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/