Доситей Обрадович


Иванова, Ценка (1989) Доситей Обрадович Съпоставително езикознание, ISSN – 0204 – 8701; 1989, N6; стр. 76-79.


 
  Отзив
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16341
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/